Procena rizika

u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Procena uticaja

na zaštitu podataka o ličnosti DPIA

Akt o bezbednosti

IKT sistema