Skip to main content

POLITIKA PRIVATNOSTI

DPO GDPR Srbija poštuje Vašu privatnost i zato se obavezuje da će štiti sve Vaše podatke. Podaci koje prikupljamo su apsolutno neophodni da bismo Vam pružili kvalitetnu uslugu.

Podaci koje DPO GDPR Srbija na internet prezentaciji može prikupljati odnosi se na ime, prezime, e-mail adresu, naziv kompanije, broj telefona i slično, u cilju poslovanja i informisanja korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni DPO GDPR Srbija (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje zakona o Zaštiti podataka o ličnosti.

Naši korisnici imaju mogućnost da zatraže brisanje sa mailing lista koje DPO GDPR Srbija koristi za marketinške kampanje.

Vaš nalog

Ukoliko koristite DPO GDPR Srbija nalog, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem DPO GDPR Srbija sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa vašom lozinkom.

Maloletnici mogu koristiti DPO GDPR Srbija uz nadzor roditelja ili staratelja.

DPO GDPR Srbija zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja.

Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije DPO GDPR Srbija će koristiti radi razmene informacija i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Komentari i ostali sadržaji koje ostavljaju posetioci

Posetioci mogu komentarisati usluge i slati email poruke DPO GDPR Srbija.

DPO GDPR Srbija ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja.

Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena. Protiv takvih aktivnosti DPO GDPR Srbija može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Ankete

Web stranica DPO GDPR Srbija objavljuje ankete o procenama rizika kako u oblasti zaštite podataka o ličnosti tako i procenama u domenu zaštite lica, imovine i poslovanja, i drugih korporativnih rizika u skladu sa relevantnim zakonima i standardima. Anketa je informativnog karaktera i služi ocenjivanju nivoa ugroženosti po različitim tipovima rizika u poslovanju i ne može se koristiti kao alternativa Aktovima o proceni rizika koje predviđa zakon.

DPO GDPR Srbija nastoji da sve upitnike opiše tačno, koncizno i jasno. Nakon popunjavanja ankete ispitanik će dobiti povratnu informaciju koja sadrži prikaz ocene ugroženosti. Rezultati ankete su sirove informacije koji naši konsultanti analiziraju u cilju ostvarivanja komunikacije sa Vama i pružanja dodatnih konsultantskih usluga u pravcu uspostavljanja poslovne saradnje.

Ankete su bodovane u skladu sa standardima za zaštitu podataka o ličnosti i zaštitu lica, imovine i poslovanja i generalni su pokazatelj trenutnog stanja poslovanja u skladu sa pomenutim standardima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o privatnom obezbeđenju.